Puotirundin jäsenyyssopimus

Tässä Puotirundin jäsenyyssopimuksen sisältö.

Liittymällä mukaan Puotirundiin, hyväksyt nämä ehdot.

Puotirundi tekee kaikkensa puotien menestyksen edistämiseksi.

Tervetuloa mukaan Puotirundiin!

Tämän JÄSENYYSSOPIMUKSEN osapuolina ovat palveluntarjoaja Puotirundi  ja mukaan liittyvä jäsen.

 

1. YLEISTÄ

Ehdot ovat osa Puotirundin jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen yrityksen / yritysryppään (myöhemmin ”Jäsen”) ja Puotirundin välillä.

 

2. PUOTIRUNDI-JÄSENYYS

2.1 Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, jäsenen maksettua liittyessään liittymismaksun (kertaluonteinen maksu) sekä vuosimaksun. Jäsenyyssopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista, mikäli jäsen ei suorita seuraavan vuoden vuosimaksua laskun eräpäivänä. Mikäli jäsen irtisanoutuu kesken vuoden, ei kuluvan vuoden jäsenmaksua palauteta.

 

2.2 Jäsen on velvollinen suorittamaan Puotirundille voimassa olevan hinnaston mukaisen vuosimaksun eräpäivään mennessä. Vuoden 2021 vuosimaksu maksetaan liittymisen yhteydessä ja seuraavat vuosimaksut aina 15.12. mennessä, esimerkiksi vuoden 2022 vuosimaksu 15.12.2021 mennessä.

 

2.3 Jäsenyys on yrityskohtainen tai yritysrypäskohtainen. Jäsenyyttä ei ole mahdollista siirtää toiselle yritykselle tai yritysryppäälle.

 

2.4 Jäsenyys sisältää

  • Jäsenyrityksen / jäsenyritysryppään esittelyn Puotirundin verkkosivuilla ja karttahauissa

  • Jäsen saa Puotirundin graafisen ilmeen ja logo-originaalit käyttöönsä.

  • Jäsen saa kertaluonteisesti Puotirundi-tarrat (2 kpl, halkaisija 30 cm)

  • Jäsen saa kertaluonteisesti Puotirundi-postikortteja annettavaksi asiakkaille (100 kpl, koko A6). Postikortteja voi tilata lisää kaksi kertaa vuodessa maaliskuussa ja syyskuussa lisää hintaan 0,50 €/kpl. Puotirundi pidättää oikeuden korttien hinnanmuutoksiin.

  • Jäsen saa Puotirundin somepostauksen Facebookissa ja Instagramissa. Puotirundi tekee somepostaukset jäsenistä liittymisjärjestyksessä. Kun kaikista yrityksistä on tehty somepostaus, aloitetaan kierros uudestaan, mahdollisesti alueellisilla Puotirundipostauksilla. Puotirundi pidättää oikeuden tehdä somepostaukset sellaisella sisällöllä, joka palvelee koko yhteisöä parhaiten.

  • Jäsen pääsee osaksi Puotirundin sähköistä maksettua yhteismarkkinointia, markkinointi on pääsääntöisesti koko yhteisöä palvelevaa. Puotirundi pidättää oikeuden valita yritykset ja kuvat markkinointiin yhteisön edun mukaisesti.

 

2.5 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden käyttää Puotirundin kumppanuuslogoa omilla verkkosivuillaan sekä somessa. Verkkosivuilla Puotirundi toivoo, että kumppanuuslogo asetetaan etusivulle ja somekanavissa (Facebook & Instagram) kumppanuuslogoa ei saa laittaa pääkuvaksi, ettei sisältö sekoitu virallisen Puotirundin sisällön kanssa. Jäsenen toivotaan laittavan saamansa Puotirundi-tarrat näkyville liikkeeseensä sekä jakavan Puotirundi-kortteja.

 

2.6 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Puotirundin ylläpitäjillä on myös muuta liiketoimintaa, eikä esimerkiksi 24/7 asiakaspalvelua ole saatavilla.

 

3. JÄSENTIEDOT, JÄSENEN TIEDOTTAMINEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

3.1 Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamalla Jäsen hyväksyy sen, että Puotirundi voi lähettää jäsenilleen tietoa uusista palveluista ja ajankohtaisista asioista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää viestien lähettämisen.

 

3.2 Jäsen hyväksyy, että Puotirundi voi rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tiedottaa Jäsentä Puotirundin ajankohtaisista asioista ym.

 

3.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

 

4. JÄSENYYDEN PURKAMINEN

Jäsenen ei tarvitse tehdä erillistä jäsenyyden purkamishakemusta Puotirundille. Mikäli jäsenyritys ei maksa vuosimaksua eräpäivään mennessä, katsotaan sopimus purkautuneeksi, mikäli jäsen ei ole ottanut yhteyttä Puotirundiin asian sopimiseksi. Puotirundi voi purkaa jäsenyyden, mikäli Jäsen rikkoo selkeästi yhteisiä sääntöjä.

 

5. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

5.1 Puotirundilla on täysi muutoksenteko- ja kehittämisoikeus. Puotirundi-brändin luonteeseen kuuluu kehittää ja parantaa toimintaa sekä toimintatapoja aktiivisesti ja näin ollen Puotirundi pidättää oikeuden tehdä muutoksia, jotka parantavat liiketoimintakonseptin toimivuutta yleisellä tasolla.

 

6. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

6.1 Jäsensopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

6.2 Jäsenen ja Puotirundin väliset kiistat pyritään ratkaisemaan keskustelevassa yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.